Laddstolpar för Samfälligheter

I och med den snabbt ökande andelen elbilar i Sverige, växer även behovet av laddplatser i anknytning till samfälligheter. Vi på Opigo finns här för att hjälpa er.

Möt en Opigo-rådgivare och få svar på era frågor

Vi tar gärna ett samtal med dig och berättar mer om projektet.

Just nu

Just nu får ni som samfällighet 50% i bidrag av den totala investeringskostnaden via Ladda Bilen Bidraget

Att erbjuda elbilsladdare för medlemmar i en samfällighet är något som blir mer och mer aktuellt då försäljningen av elbilar slår nya rekord år efter år. För att vi tillsammans ska nå målet om en fossilfrifordonsflotta år 2030 behöver även samfälligheter göra det möjligt för medlemmar att köra elbil.

Förutom bekvämligheten för befintliga boenden i samfälligheten är laddmöjlighet något många undersöker vid köp av sin nya bostad. Att säkra er samfällighet för framtidens drivmedel är alltså en värdehöjande åtgärd bostäderna.

Vill er samfällighet erbjuda laddstolpar för elbilsladdning?

Med mångårig erfarenhet i branschen tar vi gärna hand om hela projektet från start till mål. När ni lämnar över ansvaret till oss på Opigo garanterar vi er en nära kontakt för att ni ska känna er trygga i ert val av leverantör.

Låt oss börja med ett kostnadsfritt platsbesök tillsammans med någon i vårt kunniga team. Vid besöket tittar vi på era förutsättningar och kommer fram till en lösning som passar just er.

företag elbilsladdning

Just nu

Hur fungerar det egentligen?

För att en samfällighet ska kunna besluta om att installera laddstolpar behöver först beslut fattas på föreningsstämman. Du kan som boende lämna in en motion för att frågan ska tas upp vid nästkommande stämma. 

Vi på Opigo har tagit fram en mall för hur en sådan motion kan se ut, du kan ladda ned den här. 

Laddstolpe i samfällighet
– detta behöver du veta

Den 8/6 Beslutades att MÖD, Mark- och miljööverdomstolen godtar laddinfrastruktur. I och med den snabbt ökade andelen elbilar i Sverige, ökar även behovet av laddplatser i anknytning till sina hem, och då i vissa fall samfälligheter. För att installera laddstolpar i samfällighet är det några punkter som du behöver ha koll på.

Framtidssäkra din samfällighet

Tillsammans når vi ett fossilfritt sverige 2030

Fördelar med att installera laddstolpar vid er samfällighet

Antal laddbara bilar i Sverige

Hur ni som samfällighet kommer igång

Undersök intresset hos era boende

Hur stort är intresset av elbilar hos övriga boende i samfälligheten? Hur ser framtidsplanerna ut för transportmedel? Lutar det åt elbilar och hybridbilar?

Kontakta Opigo så bokar vi in ett kostnadsfritt platsbesök hos er

Under platsbesöket ser vi vad anläggningen har för kapacitet och hur väl utvecklat elnätet är.

Ansök om anläggningsbeslut via Lantmäteriet

Det finns ett anläggningsbeslut som upprättas via Lantmäteriet när en gemensamhetsanläggning för parkeringsplats beslutas. I detta beslut beskrivs vilka fastigheter som får använda sig av parkeringen, storleken och övriga detaljer såsom möjligheten att koppla in laddstationer.

Vi levererar en totaloffert på önskad anläggning

Opigo vill att det ska vara en smidig lösning för er som samfällighet och levererar en totaloffert på den önskade anläggningen. Du kan räkna på avskrivningstid för laddstolpar i vår investeringskalkylator.

Sök bidrag via Ladda Bilen Bidraget. Vi hjälper er självklart med ansökan

Möjlighet finns att söka ladda bilen bidraget både före och efter installationen, sebans 6 månader efter anläggningen är driftsatt. Opigo erbjuder gärna vår hjälp med ansökan.

Avtalsskrivning och projektplanering i samråd med er

Installation, driftsättning och utbildning

Opigo sköter installation, driftsättning och arbetar med administrationsfria lösningar för att underlätta ert arbete.

”Opigo hjälpte oss med hela processen från start till färdig installation, vilket har underlättat enormt mycket och vi känner stor tillit till Opigo”

Thomas Carlsson, Larstjärns Samfällighet

Börja ladda era elbilar!

Enkel användning & betalning i appen!

Med vår tjänst EVcore kan ni enkelt erbjuda boende och besökare laddmöjlighet. Varje elbilsägare debiteras direkt för sina laddade kilowattimmar (kWh), helt utan administration.

Tjänsten erbjuder:

Vår kompletta helhetslösning för samfällighet

Smarta laddstolpar

Vi samarbetar med de ledande leverantörerna av EU-godkända laddstolpar och kan därmed leverera smarta laddstolpar som matchar era specifika funktionskrav. Läs mer om våra smarta laddstolpar!

Smarta tekniska system

Opigos lastbalansering nyttjar all tillgänglig effekt i fastigheten på ett effektivt sätt. I och med detta kan fler elbilar laddas samtidigt till skillnad mot traditionell elbilsladdning. Genom implementering av Tagg-system (RFID) undviker ni att obehöriga kan använda er anläggning. Läs mer om smarta tekniska system!

Installation och driftsättning

Över hela landet har Opigo samarbeten med certifierade partnerinstallatörer vilket garanterar er en trygg och säker installation. Fråga oss gärna vilka vi samarbetar med i just er stad!

EVcore, drift och betaltjänst

Rättvis debitering av den förbrukade elen är ofta A och O – det får ni genom vår tjänst EVcore. Tjänsten är självklart administrationsfri för er som samfällighet.

Utbildning och service

Vi eftersträvar alltid en smidig process och håller en enkel utbildning och genomgång av systemet vid levrans. Vid ett färdigställt projekt kan avtal om löpande övervakning, teknisk support och service tecknas.

Ladda Bilen Bidraget

Ladda Bilen Bidraget är ett investeringsstöd från Naturvårdsverket där ni som samfällighet har möjligheten att få 50% av den totala investeringskostnaden i bidrag. Ansökan om bidraget kan skickas in före alternativt efter färdigställt projekt och vi på Opigo hjälper er självklart kostnadsfritt med ansökan. Passa på nu när bidraget finns!

Investeringskalkylatorn

Räkna ut den månatliga kostnaden för användarna

Total investeringskostnad

kr
kr
kr
kr
kr

Månadskostnad per plats

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Skicka en intresseanmälan

Kontakta oss idag så hjälper vi er med hela ert laddprojekt, från start till mål!