Vi vill blir er samarbetspartner

Vi på Opigo hjälper dig och ditt företag att installera marknadens smartaste laddstationer, laddstolpar och laddboxar.

Elektriker / installatör

Opigo har inga egna elektriker utan använder oss av samarbetspartner för att genomföra installationer. Som elektrikerfirma / installatör kan du ihop med Opigo erbjuda kompletta elbilsladdningslösningar till dina kunder.

Fastighetsförvaltare

Frågar era kunder efter elbilsladdning. Vi kan blir er partner och erbjuda bekymmersfri elbilsladdning till era fastigheter/hyresgäster. Vi kan bland annat erbjuda automatiska kopplingar till ert fastighetssystem för att få med förbrukning på hyresavin.

EVcore

EVcore är den ultimata tjänsten och plattformen för bekymmersfri elbilsladdning. Vi har en strävan efter att hela tiden utveckla oss själva och vår produkt för att vara i framkant på utveckling inom laddinfrastruktur. Vi erbjuder egenutvecklad mjukvara, tjänster och betallösningar och samarbetar med ledande tillverkare, återförsäljare och operatörer som verkar på den svenska marknaden för elbilsladdning.