Ladda Bilen Bidraget

statligt bidrag

50% vid installation av laddbox

Ladda Bilen Bidraget är ett investeringsstöd finansierat av Naturvårdsverket för att främja utbyggnaden av laddstationer för elbilar i landet. Via Ladda Bilen Bidraget får ni som företag, bostadsrättsförening eller annan organisation 50% av er totala investeringskostnad i bidrag.

Stöd för icke publika laddstationer

För icke publik laddning så som laddning i bostadsrättsförening eller vid ett företag kan ansökan om bidrag skickas in före alternativt efter att laddstationerna är på plats och installationen färdigställd. Bidraget ges som ett engångsbelopp på 50% av den totala kostanden för projektet, dock högst 15 000kr per laddpunkt.

Som företag eller bostadsrättsförening är man garanterad bidrag så länge det finns pengar kvar att betala ut.

Stöd för publika laddstationer

För laddstationer tillgängliga för allmänheten som är installerade ut med vägar, vid köpcentrum eller i allmänna parkeringshus etc går bidraget under namnet ”Klimatklivet” och ser lite annorlunda ut. Vid dessa investeringar söks bidraget för laddstolparna först för att sedan installeras efter beviljad ansökan. Observera att handläggningstiden hos Naturvårdsverket från inskickad ansökan till beviljat stöd ligger på 3-4 månader. Bidraget för installation av publika laddstationer är 50% av den totala investeringskostanden.

Oavsett om ni vill söka stöd för publika eller icke publika laddstationer så hjälper vi på Opigo er med ansökan till Naturvårdsverket helt kostnadsfritt.

Ansökan för bostadsrättsföreningar och samfälligheter är öppen. Använd nedanstående länkar för att ansöka. (Bank-ID krävs för att kunna logga in.)

Om du har Bank-ID

Ansökan

Ansökan ska alltid göras i två steg. Först ska alltid en ansökan göras där ni anger den uppskattade kostnaden för åtgärden och på vilka fastigheter laddningsanordningarna ska installeras. I Naturvårdsverkets beslut anges om ni beviljas bidrag för åtgärden. Bidraget reserveras i systemet fram till dess att ni inkommer med er begäran om utbetalning, dock längst tolv månader. Om ni beslutar er för att inte genomföra åtgärden ska ni återta ansökan via länken nedan.

Ansökan kan endast göras av firmatecknare. Ansökningsformulären hämtar uppgifter automatiskt från Bolagsverket och Lantmäteriverket.

Ansökan samfällighet

 

Begäran om utbetalning

För att få ersättning efter det att åtgärden slutförts ska en Begäran om utbetalning skickas in till Naturvårdsverket. I Begäran om utbetalning måste samma ärendenummer som finns i ert beslutsbrev anges.

Alternativ 1

Om åtgärden är slutförd när ni skickar in er ansökan, skall Begäran om utbetalning skickas in senast tre månader efter erhållet beslutsbrev.

Alternativ 2

Om åtgärden inte är slutförd när ni skickar in er ansökan, har ni 12 månader på er att slutföra åtgärden. Begäran om utbetalning skall då sedan skickas in senast tre månader efter slutförd installation.

Om du inte har Bank-ID

 

Blanketten skickas till kundtjanst@naturvardsverket.se.

Blanketten kan också skickas via post. Då är adressen:

Naturvårdsverket
Verksamhetsstödsenheten
831 40 Östersund

Dessa handlingar behöver bifogas

  • Dokument som styrker att du äger fastigheten eller fullmakt som styrker nyttjanderätt.
 

Fullmakt i vissa fall

 Om det finns fler än en firmatecknare kommer ansökan att behöva kompletteras med en fullmakt från föreningen som visar att övriga firmatecknare godkänner att den som loggar in till ansökningsformuläret företräder organisationen.

 

Begäran om utbetalning

För att få ersättning efter det att åtgärden slutförts ska en Begäran om utbetalning skickas in till Naturvårdsverket. I Begäran om utbetalning måste samma ärendenummer som finns i ert beslutsbrev anges.

Alternativ 1

Om åtgärden är slutförd när ni skickar in er ansökan, skall Begäran om utbetalning skickas in senast tre månader efter erhållet beslutsbrev.

Alternativ 2

Om åtgärden inte är slutförd när ni skickar in er ansökan, har ni 12 månader på er att slutföra åtgärden. Begäran om utbetalning skall då sedan skickas in senast tre månader efter slutförd installation.

Allmänt om bidraget

Bidraget kan ges till företag, flerbostadshus såsom bostadsrättsföreningen och andra organisationer för installation av laddningsstationer som används av dem själva. Som exempel kan nämnas laddningsstationer som installeras för en bostadsrättsförenings medlemmar, på ett företags personalparkering eller för företagsfordon.

Tidigare ingick denna typ av laddinfrastrukturstöd i Klimatklivet. I syfte att förenkla har regeringen beslutat om särskilda regler för dessa. Bestämmelserna gäller enligt en ny förordning.

Bidrag laddbox för företag

Även företag som vill installera laddboxar är berättigade till bidraget.

Vårt team hjälper er att genomföra hela processen från ansökan om bidraget till installation av laddstolparna. Vi kan också hjälpa till med att hitta lämpliga platser för laddstolparna och se till att allt uppfyller gällande krav.

Så om ni är intresserade av att installera laddstolpar för era anställda eller kunder, tveka inte att kontakta oss. Tillsammans kan vi hjälpa er att få del av detta bidrag och göra det enklare för era anställda eller kunder att ladda sina elbilar

Läs gärna mer om vårt erbjudande om laddstolpar för företag här