Sveriges mest kompletta helhetslösning för elbilsladdning!

Laddstolpar för din elbil

Sedan 2019 har vi hjälpt bostadsrättsföreningar, företag och fastighetsägare att installera laddstolpar på ett enkelt och smart sätt. Med vår kompletta helhetslösning hjälper vi er organisation från start till mål så att ni kan fokusera på det ni är bäst på.

Nyhet

Opigo blir ChargeNode
Tillsammans blir vi en av Nordens ledande kompletta laddpartners

Under snart ett år har Opigo verkat som systerbolag till ChargeNode. Nu går vi samman under varumärket ChargeNode och blir en av Nordens ledande partners inom storskalig elbilsladdning. Opigo kommer att vara kvar juridiskt under 2023. Pågående avtal eller juridiska åtaganden mot Opigo är oförändrade. Alla medarbetare jobbar nu i Charge Node Europé AB med samma kontaktuppgifter, förutom att mejlen har ändelsen chargenode.eu Som kund har du kvar din existerande laddtjänst EVcore med oförändrade villkor.

Just nu

Ladda Bilen Bidraget – 50% i stöd

Nu kan ni som företag eller bostadsrättsförening få 50% av den totala investeringskostnaden i bidrag från Naturvårdsverket.

Bidraget kallas ”Ladda Bilen” och är ett projekt för att främja utbyggnaden av laddstationer i landet. Ni som företag eller bostadsrättsförening är garanterade bidraget så länge det finns pengar kvar.

Passa på att nyttja den här möjligheten!

Klimatmål

Opigo arbetar aktivt för omställningen av fordonsflottan och ett fossilfritt samhälle.

Som en av Sveriges ledande laddoperatörer så har vi ett stort ansvar i att följa EU:s klimatmål 2030 och det är något vi gärna gör. Under de kommande åren behöver hela samhället öka takten för att nå de utsatta klimatmålen 2030.

”2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp”.

– Naturvårdsverket

Etappmålet för 2030 är att utsläppen ska vara 63% lägre än utsläppen 1990. Att välja elbil framför bilar som drivs med fossil bensin och diesel är mer klimatsmart och mer energieffektivt än de traditionella bilarna.

Opigo strävar även efter att samarbeta med företag som utvecklar sina produkter hållbart och som har en lång produktlivslängd.

Om du som företag eller bostadsrättsförening samarbetar med oss gör även du en klimatsmart investering.

Vi vill vara med och bidra så vi klarar EU:s klimatmål 2030!

Framtidssäkra din bostadsrättsföring eller ditt företag

Laddstolpar för en grönare framtid

Sedan 2019 har vi hjälpt bostadsrättsföreningar och företag att installera laddstolpar på ett enkelt och smart sätt. 

Med vår kompletta helhetslösning hjälper vi er organisation från start till mål så att ni kan fokusera på det ni är bäst på.

Läs mer om våra tjänster:

Antal laddbara bilar i Sverige

nYHET

Enkel användning & betalning i appen!

Med vår tjänst EVcore för bostadsrättsförening och företag kan ni enkelt erbjuda era medlemmar, anställda och besökare laddmöjlighet. Varje elbilsägare debiteras direkt för sina laddade kilowattimmar (kWh), helt utan administration.

Om oss

Opigo är en av Sveriges största oberoende laddoperatör inom elbilsladdning. Vi hjälper våra kunder med hela processen,  från projektering och behovsanalys till installation, betaltjänster och övervakning. Våra kunder har alltid en nära personlig kontakt med oss genom hela projektets gång. Våra kunder är främst bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, företag och andra samarbetspartners.

Med vår egenutvecklade mjukvara och betaltjänst EVcore är vi med och driver utvecklingen av elbilsladdningen i Sverige. EVcore-appen är nedladdningsbar via App Store och Google Play. Vi är verksamma i hela Sverige och har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Lund, Uppsala, Örebro, Växjö, Umeå och Enköping

Hur kan vi hjälpa er?

Kundsamarbeten

Läs mer om hur vi har hjälpt andra företag

HSB utökar samarbetet med Opigo

Ett helhetskoncept som förvaltare av bostadsrättsföreningar kunde koppla upp sig mot var det som ledde bland annat HSB Stockholm, Östergötland och Mälardalarna till Opigo. Efter det samarbetet har ytterligare regionkontor valt att samarbeta med Opigo och fler ska det bli.

15000 +
Installerade laddstationer
0 +
Företag hjälpta
0 +
Bostadsrättsföreningar hjälpta

Investeringskalkylatorn

Räkna ut den månatliga kostnaden för användarna

Total investeringskostnad

kr
kr
kr
kr
kr

Månadskostnad per plats

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Skicka en intresseanmälan

Kontakta oss idag så hjälper vi er med hela ert laddprojekt, från start till mål!