Du är här:

Var fjärde ny bil laddbar

Var fjärde ny bil som registrerades i februari var laddbar, dvs elbil eller laddhybrid. Det är en dubbelt så hög andel som i februari förra året. Detta genererar minskade utsläpp. Trafikverket och Transportstyrelsens siffror visar att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade med ungefär två procent under 2019 jämfört med 2018, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

De totala nyregistreringarna av både personbilar och lätta lastbilar minskade som väntat i februari, som en följdeffekt av de mycket höga registreringarna i december inför fordonsskattehöjningen vid årsskiftet. Nyregistreringarna av personbilar minskade med 6,3 procent och lätta lastbilar minskade med 38 procent. Det är en mindre nedgång än i januari. Nedgången i registreringarna på den svenska marknaden var väntad och kan inte kopplas till Coronaviruset, fortsätter Mattias Bergman.

Andelen laddbara bilar 25 procent i februari

Registreringarna av laddbara bilar, dvs rena elbilar och laddhybrider, ökade med 95 procent i februari Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna var 25,1 procent i februari och hittills i år är andelen 27,7 procent, vilket kan jämföras med 12,4 procent januari-februari förra året. Årets prognos på andel laddbara är 30 procent. Av de laddbara bilarna under februari var drygt var tredje bil en SUV. SUV andelen av totalmarknaden är ca 35 procent. SUV segmentet är stort och växande globalt och för att fortsätta sänka CO2 utsläppen från fordonsflottan är detta segment prioriterat att elektrifiera. Viktigt att notera är att nästan 90 procent av de registrerade SUVarna är små och medelstora modeller som i många fall ersatt större Sedan och kombimodeller, säger Mattias Bergman.

För att elektrifieringen av fordonsflottan ska fortsätta vara framgångsrik måste utbyggnaden av laddinfrastrukturen både för hemmaladdning och snabbladdning påskyndas. Dessutom är det viktigt att stimulanser som finns vid köp av laddbara bilar inte försämras, vilket då riskerar att bromsa omställningen. Det bör vidare införas styrmedel som premierar även användningen av de renaste fordonen, t.ex. befrielse från trängselskatt, lägre parkeringskostnader och att laddhybrider tillåts köra i den strängaste miljözonen om de införs, fortsätter Mattias Bergman.

Förbered ert företag eller bostadsrättsförening inför framtidens bilar!

Vi på OPIGO installerar marknadens smartaste laddstationer, laddstolpar och laddboxar. Alltid anpassat till era önskemål och förutsättningar.

Läs mer

Dela inlägget

Investeringskalkylatorn

Räkna ut den månatliga kostnaden för användarna

Total investeringskostnad

kr
kr
kr
kr
kr

Månadskostnad per plats

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Skicka en intresseanmälan

Kontakta oss idag så hjälper vi er med hela ert laddprojekt, från start till mål!