Du är här:

Stort samarbete med HSB blir större

Ett helhetskoncept som förvaltare av bostadsrättsföreningar kunde koppla upp sig mot, var det som ledde HSB Östergötland till Opigo. Efter det samarbetet har ytterligare regionkontor valt att samarbeta med Opigo och fler ska det bli.

Idag har Opigo ett samarbetsavtal med fyra HSB Regioner: Det är HSB Östergötland / Sörmland / Sydost / Östra. I avtalet ingår utredning av föreningens specifika förutsättningar för elbilsladdning. Projektering och offertframtagande inför installation. Opigo installerar och driftsätter laddstationerna mot Opigo CLOUD. Med Opigo CLOUD kan bostadsrättföreningen debitera varje elbilsägare direkt för sina laddade kilowattimmar (kWh), helt utan administration. Vid överlämnandet får bostadsrättsföreningen administrationsinlogg till Opigo CLOUD. I och med detta inlogg får bostadsrättsföreningen total översikt över laddstationerna och kan på så sätt administrera vilka som har möjlighet att utnyttja laddstationerna. Med inlogget kan även bostadsrättsföreningen sätta priset för per kWh de vill ta betalt mot sina medlemmar. En gång per kvartal får även ägaren återbetalt alla intäkter deras laddstationer har genererat.

I avtalet med HSB ingår även driftövervakning för att på så sätt säkerställa funktionen på laddstationerna samt kundsupport, dygnet runt, året runt. Opigo hjälpte även till med ansökan ”Ladda bilen bidraget” till Naturvårdsverket.

Tre frågor till Arvid Fasth, Energikonsult, HSB Sydost

Vad innebär ramavtalet med Opigo för era bostadsrättsföreningar?

Ramavtalet innebär ett tätt samarbete för att hitta bästa installationslösningen för kunden. När utrustningen väl sitter på plats erbjuder vi Opigo CLOUD som drivs och administreras av Opigo. Tjänsten innefattar hanteringen kring betalningen för den laddade elen, samt support för respektive laddpunkt 24/7. Det skapar en trygg och bekymmersfri hantering för både styrelsen och medlemmarna.

Varför valde ni Opigo som samarbetspartner kring elbilsladdning?

Vi har haft möten och samtal med flertalet aktörer på marknaden för att hitta en tjänst som passar ett flerbostadshus. Opigo har ett lite annorlunda tänk där alla kostnader för administrationen ligger på slutanvändaren. Detta blir en smidig lösning i en förening, dels sett till styrelsens minimala hantering men även rättvisefrågan gentemot alla medlemmar. Opigo är samtidigt drivna att ständigt utveckla tjänsten vilket är en stor fördel i denna expansiva bransch.

Har du några tips till bostadsrättsföreningar som vill installera laddstationer för elbilsladdning till sina medlemmar?

Börja med en intresseanmälan för att ta reda på intresset för laddboxar och titta på utvecklingskurvorna gällande försäljningsstatistiken av elbilar, detta är något som kommer att växa framöver. I dagsläget erbjuder Naturvårdsverket ett investeringsstöd på upp till 50%. Detta gäller dock endast 2021 ut, så om man som förening ligger i startgroparna att installera laddboxar kan det vara klokt att söka stödet och försöka få till en installation under hösten/vintern.

De fyra regionkontoren förvaltar idag cirka 600–700 bostadsrättsföreningar och fler regioner vill ansluta sig till Opigo.

Det började med HSB Östergötland som förvaltar cirka 150 bostadsrättsföreningar. HSB ville att alla bostadsrättsföreningar som de förvaltar skulle vara uppkopplade mot ett och samma system. De tog då kontakt med Opigo som kunde erbjuda Opigo CLOUD och efter det har fler HSB regionkontor anslutit sig till oss. Opigo arbetar nu på att ansluta ytterligare HSB regionkontor runt om i Sverige.

Förbered ert företag eller bostadsrättsförening inför framtidens bilar!

Vi på OPIGO installerar marknadens smartaste laddstationer, laddstolpar och laddboxar. Alltid anpassat till era önskemål och förutsättningar.

Läs mer

Dela inlägget

Investeringskalkylatorn

Räkna ut den månatliga kostnaden för användarna

Total investeringskostnad

kr
kr
kr
kr
kr

Månadskostnad per plats

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Skicka en intresseanmälan

Kontakta oss idag så hjälper vi er med hela ert laddprojekt, från start till mål!