Du är här:

Så fungerar laddbox med lastbalansering

Har du en elbil har du säkert hört talas om lastbalansering förut men kanske inte har full koll på vad det innebär. Lastbalansering är kort sagt en säkerhetsåtgärd som ser till att strömmen fördelas rättvist och förhindrar överbelastning. Här går vi igenom vad lastbalansering i laddbox är och hur det fungerar!

Vad innebär lastbalansering?

Lastbalansering innebär att den strömmen som finns tillgänglig delas mellan hemmet och de elbilar som ska laddas. Begreppet lastbalasnering är stort men handlar i det stora hela om optimering av elförsörjning mellan flera laddboxar. Vanligen pratar man om statisk lastbalansering eller dynamisk.

Hur fungerar statisk lastbalansering?

Statisk lastbalansering innebär att en eller flera laddboxar delar på ett specifikt antal kW och laddboxen har ingen koll på vad fastighetens elförbrukning är. Du ställer in hur mycket effekt laddboxarna som mest får dra och de anpassar sig sedan efter detta och fördelar den effekten mellan laddboxarna.

Vi tar ett exempel:

10 laddboxar får dela på 63 A. Om det bara är en elbil som laddar kan denna ladda på full effekt. Är det 10 elbilar som laddar samtidigt delar de på effekten och laddboxarna laddar på en effekt på 4,4 kW per laddbox. Laddboxarna tar dock ingen hänsyn till elförbrukningen i fastigheten.

Hur fungerar dynamisk lastbalansering?

Dynamisk lastbalansering är något mer komplext än statisk och innebär att en elmätare mäter elförbrukningen för att sedan anpassa hur elen ska fördelas mellan fastigheten och laddboxarna. Elmätaren installeras vid elcentralen och den kommunicerar sedan med laddboxarna via WiFi eller en signalkabel. Laddboxarna får information om hur mycket el fastigheten förbrukar och använder sig sedan av den effekt som är över. Fastighetens behov prioriteras och laddboxarna laddar elbilen på den effekt som finns tillgänglig. Fördelen med detta är man kan utnyttja fastighetens totala elkapacitet optimalt utan att riskera att elsystemet överbelastas. Dynamisk lastbalansering kallas ibland även för lastvakt eller effektvakt.

Vi tar ett exempel:

En laddbox med lastbalansering prioriterar alltid fastighetens el och ger mindre ström till elbilsladdning när många andra apparater i hushållet drar el såsom spis, diskmaskin och tvättmaskin. Exempelvis på kvällen när många lagar mat, tvättar, dammsuger och diskar förses laddstationen med mindre el. På natten när de flesta sover och fastighetens elförbrukning inte är lika hög förses laddstationen med mer effekt och laddar bilarna snabbare.

Varför behövs lastbalansering?

Lastbalansering är framförallt viktigt ur ett säkerhetsperspektiv. Med lastbalansering skyddar man fastighetens säkring eftersom laddboxen endast använder den el som finns tillgänglig och anpassar laddningens effekt efter detta. Dessutom kan man sänka kostnaderna eftersom man får en jämn elförbrukning och kan undvika effekttoppar.

Laddlösningar med lastbalansering från Opigo

Vi på Opigo är en helhetsleverantör av laddlösningar för elbil. Vi har flera lösningar för laddboxar med lastbalansering så att ni ska få den säkraste och mest effektiva lösningen för er. Samtliga av de tillverkare vi samarbetar med erbjuder dynamisk lastbalansering med hjälp av en effektvakt.

Vill ni veta mer om lastbalansering och hur vi på Opigo kan hjälpa er som bostadsrättsförening, fastighetsägare, företag eller samfällighet med elbilsladdning? Kontakta oss idag!

Förbered ert företag eller bostadsrättsförening inför framtidens bilar!

Vi på OPIGO installerar marknadens smartaste laddstationer, laddstolpar och laddboxar. Alltid anpassat till era önskemål och förutsättningar.

Läs mer

Dela inlägget

Investeringskalkylatorn

Räkna ut den månatliga kostnaden för användarna

Total investeringskostnad

kr
kr
kr
kr
kr

Månadskostnad per plats

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Skicka en intresseanmälan

Kontakta oss idag så hjälper vi er med hela ert laddprojekt, från start till mål!