Du är här:

Ladda för framtidens boende

Omställningen till eldrivna fordon i Sverige går snabbt och numera är varannan ny bil ute på vägarna eldriven. Tillväxten ser stark ut även framåt och inom de närmaste åtta åren förväntas vi uppnå 2,5 miljoner elbilar bara i Sverige. Med den starka tillväxten av elbilar är det dags att börja ladda för framtidens boende.

Laddning hemma är en självklarhet

En SIFO-undersökning visar att tre av fyra svenskar önskar att kunna ladda sin bil hemma vid flytt till en ny bostad. I framtidens boende är det därmed en självklarhet att det finns möjlighet till enkel elbilsladdning oavsett om man flyttar till en bostadsrätt, hyresrätt eller villa. För att vara en attraktiv del av bostadsmarknaden behöver bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och samfälligheter redan nu planera för framtiden och hur behovet av elbilsladdning kommer att se ut framöver. Det behövs en flexibel och skalbar laddlösning som går att anpassa med tiden. Många börjar med att installera ett fåtal laddpunkter men redan vid första installation kan det vara värdefullt att planera för att kunna utöka antalet laddpunkter i takt med att behovet ökar. Om det inte är möjligt att ladda bilen i anslutning till bostaden är risken att man blir bortvald av potentiella bostadssökande.

En investering i laddplatser innebär även en ökning av bostadens värde. Faktum är att 28 procent skulle vara beredda att betala mer för sin bostad om det redan finns en laddlösning installerad.

Elbil är en del av EU:s klimatmål 2030

En stor anledning till att andelen laddbara bilar förväntas öka kraftigt inom de närmaste åren är klimatet. EU och UNFCCC har tillsammans tagit fram nationella klimatmål för alla medlemsländer. Fram till 2030 ska EU:s gemensamma utsläpp minska med 63 procent i jämförelse med år 1990. Utsläppen som omfattas är bland annat direkta utsläpp från bostäder, lokaler, jordbruk, avfallshantering och inrikes transporter. Det är här elbilar kommer in i bilden. En elbil släpper i genomsnitt ut 81 procent mindre CO2 i jämförelse med en bensinbil. Laddbara bilar och lättillgängliga laddplatser är därmed en stor del av strategin till att nå EU:s klimatmål och ett fossilfritt samhälle, vilket vi på Opigo vill vara en del av.

Ladda bilen bidrag från Naturvårdsverket

För att få fler bostadsrättsföreningar och fastighetsägare intresserade av att investera i laddpunkter för sina bostadsmedlemmar och bidra till arbetet mot EU:s klimatmål finns ett Ladda Bilen Bidrag. 

Detta är ett statligt bidrag som man ansöker om hos Naturvårdsverket. Stödet är ett engångsbelopp som motsvarar som mest 50 procent av investeringskostnaden, högst 15 000 kronor per laddpunkt.

Laddlösningar med Opigo

På Opigo erbjuder vi en komplett helhetslösning för bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, samfälligheter och företag. Som en av Sveriges ledande laddopperatörer vill vi bidra till framtidens boende och att göra elbilsladdning enkelt och tillgängligt. Redan från start har vi framtiden i beräkning och tillsammans med er tar vi fram en laddlösning som fungerar både idag och imorgon.

Elbilsladdning i anslutning till hemmet är framtidens boende och vi vill göra det enkelt för er att investera i gröna och hållbara laddpunkter. Vi tar hand om planering, installation och drift så ni kan fokusera på att skapa hem där människor trivs.

Se våra lösningar för:

Förbered ert företag eller bostadsrättsförening inför framtidens bilar!

Vi på OPIGO installerar marknadens smartaste laddstationer, laddstolpar och laddboxar. Alltid anpassat till era önskemål och förutsättningar.

Läs mer

Dela inlägget

Investeringskalkylatorn

Räkna ut den månatliga kostnaden för användarna

Total investeringskostnad

kr
kr
kr
kr
kr

Månadskostnad per plats

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Skicka en intresseanmälan

Kontakta oss idag så hjälper vi er med hela ert laddprojekt, från start till mål!