Du är här:

Köpa begagnad elbil – En guide

Att elbilen är på frammarsch i Sverige är det få som har missat. 2020 var nästan 1 av tio sålda bilar eldriven. Men frågor om batteriets livslängd och hur batteriteknologin kommer utvecklas gör att många känner en oro över att köpa en begagnad elbil. Här tittar vi närmare på hur det faktiskt ter sig, och om det är en bra idé att köpa en begagnad elbil i år, 2021.

Innehållsförteckning

Batteriets skick & garantitid

Det är många som har förutfattade, negativt laddade (pun intended), meningar om hur länge ett batteri i en elbil kan förväntas hålla. Det baseras i mångt och mycket på den syn på batterier vi fått från andra produkter i vår vardag, exempelvis mobiltelefoner. Teknologin i batteripacken i elbilar är den samma som i just våra mobiltelefoner, alltså litiumjonbatterier, men laddcyklerna ser väldigt olika ut.

Ett batteri av litiumjon slits snabbast ut när det laddas hela vägen till 100%, samt när det laddas ur till 0%. Med detta som bakgrund har många elbilstillverkare sett till att batteriet bara laddas till ca 90%. De sista 10% går att trycka i genom att aktivera ett så kallat long range mode, något som görs manuellt av ägaren. På så sätt minimeras slitaget på batteriet och ökar livslängden.

Många tillverkare har även byggt in funktioner i deras bilar för att kontrollera degraderingen av batteriet och på så sätt ge köpare av begagnade elbilar goda möjligheter att kontrollera batterihälsan på det utvalda fordonet.

Det är även bra att känna till vilka garantivillkor som gäller för den bil man är intresserad av. Här kan man förvänta sig en garantitid på ca 8 år, men kolla upp vad som gäller för just det fordon som du är intresserad av. Undersök även att villkoren för batterigarantin är uppfyllda. Vanligtvis är ett sådant villkor att elbilen ska ha servats hos en auktoriserad verkstad med av tillverkaren specificerade intervall.

Tillbehör och laddningsmöjligheter

Till varje elbil behövs kablage för laddning och en laddbox. Laddningskablar kan vara dyra, så kontrollera att dessa finns och att de fungerar. För att ladda bilen behöver du även en laddbox. Bor du i en bostadsrättsförening så ta reda på vad för laddningsmöjligheter som erbjuds idag. Kanske finns är ni flera som funderar på att börja köra fossilfritt? Naturvårdsverket tillhandahåller ett så kallat “Ladda bilen-bidrag” som hjälper er att finansiera era laddningsstationer. Det gäller dock inte på begagnade elbilar utan endast på nya investeringar. Ni kan alltså söka upp till 50%. Vi på Opigo hjälper både bostadsrättsföreningar och företag att montera och driftsätta laddboxar. Vi hjälper er även med att söka bidraget från Naturvårdsverket.

Begagnade ellbilars räckvidd

Utvecklingen av elbilar går i rask takt. Kapaciteten hos batterier beräknas fördubblas ungefär var femte år. Detta gör att en begagnad elbil oftast har kortare räckvidd än en modern dito. Du bör även ta hänsyn till eventuell degradering av batteriet och undersöka om räckvidden är god nog för att du ska kunna använda elbilen till det du har tänkt dig. Kom ihåg att den absoluta majoriteten av alla resor du gör är korta, och att det är i just dessa fall som elbilen briljerar.

En bil med förbränningsmotor drar betydligt mer bensin vid korta sträckor, då motorn behöver värmas upp för att nå optimal verkningsgrad. Vill du få mer information om olika elbilmodellers räckvidd så kan du titta i vår tabell över räckvidd hos populära elbilar.

Elbilens värdeminskning

Eftersom utvecklingen av batteriteknologi går snabbt och nya elbilar får längre och längre räckvidd sker så klart, precis som på konventionella bilar, värdeminskning av elbilar ju äldre de blir och ju längre sträcka de har tillryggalagt. Trots detta tyder mycket på att elbilar ändå redan idag är mer ekonomiska än bensinbilar. Enligt en studie av forskare på KTH är elbilar redan 10% billigare att äga än motsvarande bensinbilar. Som begagnatköpare kan du dra nytta av den värdeminskning som redan skett, få ett lägre inköpspris och en låg milkostnad. Även om fordonet fortsätter att minska i värde under din ägandetid så får du en lägre milkostnad än om du hade valt en bil i samma prisklass med förbränningsmotor.

Undersök elbilens historik

Innan du skriver kontrakt och tar emot nycklarna till din nya drömbil är det viktigt att du gör en grundlig undersökning av bilens historik. Kontrollera att serviceboken är ifylld, att batterihälsan är god och att bilen ger ett bra helhetsintryck. En ren och fin bil utan repor i lack eller rutor tyder på att den har tagits väl om hand av sin nuvarande ägare. Du kan även ta hjälp av tjänster som hjälper dig se om bilen varit krockad. När du förvissat sig om att allt är i sin ordning är det bara att slå till. Din begagnade elbil kommer ge dig många glada timmar bakom ratten, göra planeten till en lite bättre plats och hålla din plånbok lite tjockare.

Förbered ert företag eller bostadsrättsförening inför framtidens bilar!

Vi på OPIGO installerar marknadens smartaste laddstationer, laddstolpar och laddboxar. Alltid anpassat till era önskemål och förutsättningar.

Läs mer

Dela inlägget

Investeringskalkylatorn

Räkna ut den månatliga kostnaden för användarna

Total investeringskostnad

kr
kr
kr
kr
kr

Månadskostnad per plats

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Skicka en intresseanmälan

Kontakta oss idag så hjälper vi er med hela ert laddprojekt, från start till mål!