Du är här:

Grön teknik – Så fungerar det

Grön teknik är en skattereduktion för privatpersoner som man kan få för kostnaden när man installerar laddlösningar för elbil i hemmet. Här går vi igenom hur avdraget för grön teknik fungerar och vad man behöver göra för att dra nytta av det, samt hur man som företag kan få avdrag på installationskostnaden av elbilsladdning.

Vad innebär skattereduktionen för grön teknik?

Den 1 januari 2021 trädde ett nytt skatteavdrag som heter grön teknik i kraft. Syftet med avdraget är att få fler privatpersoner att investera i miljövänliga lösningar såsom installation av laddningspunkter för elfordon och på så vis göra det enkelt att äga elbil och kunna ladda den intill hemmet.

Avdraget grön teknik gäller för följande installationer:

  • Installation av laddningspunkter till elfordon med 50 procent av arbetskostnad och material
  • Installation av system för lagring för egenproducerad elenergi med 50 procent av arbetskostnad och material
  • Installation av solcellssystem med 15 procent av arbetskostnad och material


Vid en installation av laddlösningar för elbil har man alltså som privatperson rätt att få ett avdrag på 50 procent av både arbetskostnad och material. Även som företag kan man få stöd med 50 procent av kostnaden för installation av laddpunkter, men detta kallas istället för Ladda bilen-bidraget och ges ut av Naturvårdsverket så länge det finns pengar kvar i potten.

Så fungerar grön teknik avdrag

Avdraget grön teknik fungerar på samma sätt som ROT och RUT, avdraget dras av direkt på fakturan av det företaget som gör installationen. Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket. Grön teknik gäller för upp till 50 000 kronor per person och år och man kan få det för installationer som påbörjats och betalas tidigast den 1 januari 2021.


Krav för att få avdraget

För att kunna få skattereduktionen grön teknik måste man först och främst betala tillräckligt med skatt. Man måste äga bostaden där installationen ska ske och bostaden ska användas som permanentbostad av en själv eller ens föräldrar. Man måste även själv vara den som betalar för arbetet.

Grön teknik för företag

Endast privatpersoner kan ansöka om skattereduktionen Grön teknik. Företag kan istället ansöka om något som heter Ladda bilen-bidrag som ges ut av Naturvårdsverket. Bidraget ges som ett engångsbelopp på 50 procent av den totala investeringskostnaden, men som mest 15 000 kronor per laddpunkt.

Opigo hjälper er med installationen

Är ni som bostadsrättsförening, fastighetsägare, företag eller samfällighet intresserade av att installera en laddlösning för elbilar finns vi på Opigo där för er. Vi är en komplett leverantör inom elbilsladdning och tar hand om hela projektet åt er – från installation och ansökan om bidrag till drift av laddpunkter med vår egenutvecklade tjänst EVcore.

Har ni några frågor om hur grön teknik och Ladda bilen-bidraget är ni varmt välkomna att kontakta oss på Opigo.

Förbered ert företag eller bostadsrättsförening inför framtidens bilar!

Vi på OPIGO installerar marknadens smartaste laddstationer, laddstolpar och laddboxar. Alltid anpassat till era önskemål och förutsättningar.

Läs mer

Dela inlägget

Investeringskalkylatorn

Räkna ut den månatliga kostnaden för användarna

Total investeringskostnad

kr
kr
kr
kr
kr

Månadskostnad per plats

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Skicka en intresseanmälan

Kontakta oss idag så hjälper vi er med hela ert laddprojekt, från start till mål!