Du är här:

Brand i elbil

Antalet elbilar ökar kraftigt i Sverige och allt fler ställer om från förbränningsbilar till elhybrider och rena elbilar. Detta medför en del frågor om hur brandfarliga elbilar är samt hur man ska tänka när man planerar för utbyggnad av laddplatser.

Innehållsförteckning

Är en elbil brandfarlig?

Att en elbil ska börja brinna är väldigt osannolikt och har endast hänt vid ett fåtal tillfällen på världsomfattande nivå. De bränder som har studerats av Brandskyddsföreningen har visat att bränderna uppkommit vid kollision samt vid skadade batterier, det vill säga inte under laddning. De bränder som dock har uppdagats i media har i själva verket startat i husets elektriska utrustning (vägguttaget) och sedan spridit sig till elbilen.

Ladda din elbil säkert

Det absolut viktigaste när en elbil ska laddas är att den laddas på ett säkert sätt. Detta görs genom att bilen laddas från en laddstation. Laddstationen är byggd specifikt för elbilsladdning och innehåller alla komponenter som krävs för att laddningen ska ske på ett säkert sätt. Laddningen sker via så kallad Mode 3-laddning vilket är den högsta säkerhetsklassen vid växelströmsladdning. Detta innebär bland annat att ladd-uttaget är strömlöst tills att laddstation och elbil har kommunicerat med varandra, samt att laddningen direkt slås ifrån om något mot förmodan skulle gå fel.
Laddning från en laddstation sker inte från ett vanligt vägguttag utan från ett så kallat Typ 2-uttag. Typ 2-uttaget är framtaget särskilt för elbilsladdning och är EU-standard. Från ett Typ 2-uttag kan man ladda alla elbilar och laddhybrider.

Ladda elbil i vanligt uttag

Elsäkerhetsverket avråder kraftigt från all typ av elbilsladdning ur vanliga vägguttag, detta gäller även laddning av laddhybrider. Anledningen till detta är att vanliga vägguttag inte är dimensionerade för den typen av kontinuerliga laster som laddning av ett elfordon medför. Risk för överhettning i uttaget är stort och till följd av det även brand.

Vill ert företag eller bostadsrättsförening ladda era elbilar på ett säkert sätt?

Kontakta oss på Opigo så hjälper vi ert att ta fram en komplett lösning för laddning av elbilar!

Ladda elbil i motorvärmaruttag

Precis som med ett vanligt vägguttag så är inte heller motorvärmaruttagen dimensionerade för de höga laster som uppstår vid laddning av elbilar och laddhybrider. Därav att Elsäkerhetsverket avråder från laddning av alla elfordon ur motorvärmare.
Tips, vi på Opigo har en lösning där man endast byter ut ”motorvärmarhuvudet” mot en laddstation och nyttjar befintligt kablage fram till motorvärmaren. På så sätt får ni en säker och snabbare laddning av era el- och hybridbilar utan att åtgärden behöver bli kostsam.

Bör man undvika installation av laddstationer i garage?

Det enkla svaret på frågan är nej. Bland annat Räddningstjänsten i Storgöteborg ser inga problem med att installera laddstationer för elbilsladdning i ett garage i tex en bostadsrättsförening. Finns möjlighet rekommenderas dock att man placerar laddstationerna så nära in/utfarten som möjligt för att kunna göra insatser från en säker miljö utan långa avstånd till en eventuell brand. Men att en brand skulle uppstå via en elbil är återigen en otroligt liten risk, synnerligen om man har installerat rätt utrustning (laddstationer) för elbilsladdningen.

Vad säger Elsäkerhetsverket om elbilsladdning hemma?

Elsäkerhetsverket avråder från all typ av laddning av el-fordon i vanliga vägguttag (schuko-uttag) på grund av de höga lasterna som laddning av en elbil eller laddhybrid medför. Elsäkerhetsverket rekommenderar istället att man installerar en laddstation som övervakas med mode 3-säkerhet och har det standardiserade typ 2-uttaget. I länken nedan kan ni hitta mer riktlinjer kring elbilsladdning i hemmet från Elsäkerhetsverket.

https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2019/uppdaterad-information-om-elbilsladdning/

Förbered ert företag eller bostadsrättsförening inför framtidens bilar!

Vi på OPIGO installerar marknadens smartaste laddstationer, laddstolpar och laddboxar. Alltid anpassat till era önskemål och förutsättningar.

Läs mer

Dela inlägget

Investeringskalkylatorn

Räkna ut den månatliga kostnaden för användarna

Total investeringskostnad

kr
kr
kr
kr
kr

Månadskostnad per plats

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Skicka en intresseanmälan

Kontakta oss idag så hjälper vi er med hela ert laddprojekt, från start till mål!