Träffa en Opigo-rådgivare och få svar på era frågor!

Vi kommer gärna och träffar er för att besvara frågor om hur projektet går till. Boka en kort avstämning med vår möteskoordinator Benjamin för att planera in ett fysiskt möte med någon av våra rådgivare.

Boka ett förutsättnignslöst möte med mig!